Välkommen!

Med passion och engagemang, genom affärsutveckling, utbildningar och konsultuppdrag, skapar Agnetha Påhlin AB tillväxt och framgång för såväl små och medelstora företag.

 

Genom skräddarsydda utbildningar, affärsutveckling för små och medelstora företag genom konsulttjänster, ett brett verksamhetskunnande, entreprenörskapsanda och kompetenta nätverk ökar Agnetha Påhlin AB företagens konkurrens- och överlevnadskraft.

AFFÄRSUTVECKLING

UTBILDNINGAR

KONSULTUPPDRAG

Jag erbjuder den kunskap

som behövs för att framgångsrikt starta och driva företag.

Jag skräddarsyr och behovs- anpassar mina utbildningar, som jag gärna förlägger utomlands.

Jag kan åta mig olika uppdrag som gynnar tillväxten i ditt företag.